Πηλός

Πηλός

       
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός
 • Πηλός

Πηλός

Η ενασχόληση των παιδιών με τον πηλό δίνει τη δυνατότητα για πειραματισμό, ανακάλυψη και δημιουργία και συμβάλλει στην ολιστική ανάπτυξη των παιδιών. Επιδρά στην συναισθηματική ανάπτυξη καθώς τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματά τους και νιώθουν μεγάλη χαρά και ικανοποίηση με το αποτέλεσμα. Προσφέρει συναισθήματα αυτοεκτίμησης και αυτοελέγχου και αναπτύσσεται η αυτοπεποίθησή τους.

Βασικοί στόχοι της ενασχόλησης με τον πηλό είναι να προωθηθεί ο έλεγχος, ο συντονισμός μεταξύ όρασης και κίνησης και η λεπτή κινητικότητα, χρησιμοποιώντας το παιδί κάθε φορά τέσσερις αισθήσεις ταυτόχρονα. Οι παραπάνω δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές για την προσαρμογή και την επιτυχία των παιδιών στην καθημερινή τους ζωή.

Επιπλέον, αναπτύσσονται οι λειτουργίες της σκέψης, της αναπαράστασης εικόνας και η επίλυση προβλημάτων μέσα από τις εμπειρίες. Τα παιδιά προσαρμόζονται σε ένα κοινό πρόγραμμα συγκεκριμένης ώρας ώστε να ολοκληρώσουν το έργο τους, ακολουθούν κανόνες και εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα συνέπειας.